Hydroponické pěstování

Hydroponické pěstování je ve zkratce pěstování bez užití hlíny. Takto pěstované rostliny jsou mnohem více závislé na zálivce, v tomto případě živném roztoku, ale jejich velkou ekologickou výhodou je použití zlomku vody pro dosažení sklizně proti konvenčním metodám. Pro pěstování konopí v hydroponii jsou zažité různé techniky jako například:

  • deepwaterculture
  • bubblery
  • NFT
  • záplavové systémy

všechny systémy mají svá pro i proti , přičemž v našich provozech vyhrávají systémy záplavové, které v automatických cyklech zalévají rostliny. A to spolu ve spojení se systémy NFT, kdy jsou kořeny vyživovány tenkou vrstvou proudícího živného roztoku u kterého je pečlivě dbáno na okysličení i hodnoty PH a EC.