Lékařské konopí vs Marihuana

Veřejnost bývá často zmatena konopným pojmoslovím, které je v podání statní správy a zastaralé legislativy nereflektováno ani v situaci, kdy jej sama uznává za plnohodnotné léčivo vydávané v lékárnách. Proto je potřeba říci si základní fakt, který často nepronikne za demagogickou zeď. Zjednodušeně řečeno:

  • Technické konopí = konopí s obsahem DO 1% THC
  • Marihuana = konopí s obsahem i NAD 1% THC
  • Lékařské konopí = konopí s obsahem i NAD 1% THC

Z takto uvedeného je nejlépe čitelná pouze "papírová" rozdílnost marihuany a lékařského konopí. Kdy je lékařské konopí "marihuana vypěstovaná pod státním systémem certifikace" jako léčivo. A to identické konopí bez certifikace je marihuana, která je záležitostí trestního práva.